Dlažby

Provádíme výstavbu chodníků a komunikací ze zámkové dlažby.

Zajistíme:

  • Nákup a dovoz materiálu

  • Zemní práce

  • Betonáž obrubníků, doplnění a zhutnění podkladu

  • Pokládka zámkové dlažby

  • Celkové terénní úpravy

stavební práce
stavební práce
stavební práce